OglašavnajeUlica Josipa Jurja Strossmayera 4, 32274, Štitar, Vukovarsko-srijemska županija, Hrvatska, 45.0929011, 18.6377796