OglašavnajeUlica Stjepana Radića 5, 42232, Sudovčina, Varaždinska županija, Hrvatska, 46.2645238, 16.5341778