OglašavnajeBregi 41, 42220, Sudovec, Varaždinska županija, Hrvatska, 46.1130338, 16.3592771