OglašavnajeBregi 49, 42220, Sudovec, Varaždinska županija, Hrvatska, 46.1128465, 16.3593274