OglašavnajeUlica Josipa Kozarca 30, 32214, Tordinci, Vukovarsko-srijemska županija, Hrvatska, 45.3735747, 18.7951467