OglašavnajeUlica Josipa Jurja Strossmayera 100, 32283, Vođinci, Vukovarsko-srijemska županija, Hrvatska, 45.2768324, 18.6206457