OglašavnajeUlica Josipa Jurja Strossmayera 210, 32283, Vođinci, Vukovarsko-srijemska županija, Hrvatska, 45.2761993, 18.6097093