OglašavnajeVinogradska ulica 54, 32283, Vođinci, Vukovarsko-srijemska županija, Hrvatska, 45.2820391, 18.6106654