OglašavnajeUlica Stjepana Radića 14, 21334, Zaostrog, Splitsko-dalmatinska županija, Hrvatska, 43.1409005, 17.2779102