Bjelovarsko-bilogorska županija, Hrvatska, 45.7809992, 16.9936575

Zvijerci

Zrinski Topolovac

Zrinska

Zdenčec

Zdenčac

Vukovije

Vučani

Vrtlinska

Vrbovac

Vrbica

Visovi

Višnjevac

Veliko Vukovje

Veliko Trojstvo

Veliko Korenovo

Veliki Zdenci

Veliki Prokop

Veliki Pašijan

Veliki Miletinac

Veliki Grđevac

Veliki Bastaji

Velika Trnovitica

Velika Trnava

Velika Pisanica

Velika Peratovica

Velika Mlinska

Velika Klisa

Velika Jasenovača

Velika Dapčevica

Velika Bršljanica

Velika Barna

Velika Babina Gora

Vagovina

Utiskani

Uljanik

Uljanički Brijeg

Tvrda Reka

Turčević Polje

Tuk

Trojstveni Markovac

Trojeglava

Trnovitički Popovac

Treglava

Topolovica

Tomašica

Tomaš

Tociljevac

Suhaja

Stražanac

Staro Štefanje

Starine

Stari Skucani

Stari Pavljani

Stare Plavnice

Starčevljani

Starčevljani

Stara Rača

Stara Plošćica

Stara Krivaja

Stara Diklenica

Stanići

Stančići

Srijedska

Srednji Mosti

Srednja Diklenica

Sredice Gornje

Sovari

Sokolovac

Slovinska Kovačica

Sirač

Sibenik

Siščani

Severin

Sasovac

Šandrovac

Samarica

Ruškovac

Rovišće

Rovišće

Rogoža

Ribnjačka

Removac

Reškovci

Ravneš

Rastovac

Rajić

Rajić

Puričani

Pupelica

Puklica

Prokljuvani

Prnjarovac

Prgomelje

Prespa

Prekobrdo

Predavac

Potok

Potočani

Polum

Poljani

Poljančani

Podgorci

Podgarić

Pobrđani

Pobjenik

Plavnice Gornje

Pavlovac

Pavlin Kloštar

Pavličani

Paulovac

Patkovac

Paljevine

Palešnik

Palešnik

Palančani

Pakrani

Otkopi

Orovac

Orlovac

Općevac

Obrovnica

Oštri Zid

Novoseljani

Novo Selo Garešničko

Novo Selo

Novi Skucani

Novi Pavljani

Nova Rača

Nova Rača

Nova Ploščica

Nova Pisanica

Nova Krivaja

Nova Diklenica

Nevinac

Narta

Munije

Mlinski Vinogradi

Miljanovac

Milaševac

Međurača

Maslenjača

Martinac

Markovac

Marčani

Marčani

Malo Vukovje

Malo Trojstvo

Malo Korenovo

Mali Zdenci

Mali Pašijan

Mali Miletinac

Mali Grđevac

Mali Bastaji

Mala Trnovitica

Mala Pisanica

Mala Peratovica

Mala Mlinska

Mala Jasenovača

Mala Dapčevica

Mala Ciglena

Mala Bršljanica

Mala Barna

Mala Babina Gora

Maglenča

Lončarica

Lončarica

Ljudevit Selo

Lipovo Brdo

Lipovac Majur

Lipovčani

Letičani

Letičani

Lasovac Brdo

Lasovac

Laminac

Lalići

Ladislav

Kutina

Kupinovac

Krivaja

Križic

Križ Gornji

Kreštelovac

Kravljak

Kraljevac

Kozarevac Račanski

Kovačevac

Kostanjevac

Koreničani

Koreničani

Končanica

Komuševac

Kolarevo Selo

Kokinac

Kobasičari

Klokocevac

Klokočevac

Kip

Kegljevac

Katinac

Kapelica

Kapela

Kaniška Iva

Kakinac

Kajgana

Kaštel Dežanovački

Kašljavac

Jasenik

Jakopovac

Jabučeta

Ivanska

Ivanovo Selo

Ivanovo Polje

Imsovac

Ilovski Klokočevac

Hrastovac

Hercegovac

Gudovac

Grubišno Polje

Grubišno Polje

Grginac

Grbavac

Grabovnica

Grabik

Goveđe Polje

Gornji Uljanik

Gornji Tomaš

Gornji Sređani

Gornji Mosti

Gornji Miklouš

Gornji Lipovčani

Gornji Dragičevci

Gornji Draganec

Gornji Daruvar

Gornji Borki

Gornje Zdelice

Gornje Rovišće

Gornje Plavnice

Gornje Cjepidlake

Gornja Vrijeska

Gornja Trnovitica

Gornja Šušnjara

Gornja Rašenica

Gornja Ploščica

Gornja Petrička

Gornja Kovačica

Gornja Garešnica

Gornja Garešnica

Gornja Šušnjara

Golubinjak

Garešnica

Garešnica

Garešnički Brestovac

Galovac

Duhovi

Drljanovac

Drlež

Dražica

Donji Sređani

Donji Mosti

Donji Miklouš

Donji Lipovčani

Donji Dragičevci

Donji Draganec

Donji Daruvar

Donji Borki

Donje Cjepidlake

Donja Vrijeska

Donja Rašenica

Donja Petrička

Donja Kovačica

Donja Šušnjara

Dominkovica

Domankuš

Doljani

Dobra Kuča

Dišnik

Dioš

Dijakovac

Dišnik

Dereza

Dežanovac

Dautan

Daskatica

Daruvarski Vinogradi

Daruvarski Brestovac

Daruvar

Dapci

Dapčevački Brđani

Cremušina

Cremušina

Ciglenica

Ciglena

Cerina

Bulinac

Brezovac

Breza

Brestovačka Brda

Botinac

Bosiljevo

Borova Kosa

Borova

Boriš

Bojana

Blatnica

Blagorodovac

Bjelovar

Bijela

Berek

Begovača

Bedenik

Bedenička

Batinjska Rijeka

Batinjani

Bastajski Brđani

Barica

Babotok

Babinac

Bačkovica

Đurđic

Đulovac

Čazma

Čađavac

Andigola

Ždralovi

Žabjak

Ćurlovac

Šuplja Lipa

Štefanje

Škodinovac

Šiptari

Šimljanik

Šimljanica

Šimljana

Šibovac

Šandrovac