Istarska ćupanija, Hrvatska, 45.1286455, 13.901542

?udeti?i

Zrenj

Zoričići

Zgrablji?i

Zgrabljići

Zeci

Zatka Čepić

Zarečje

Zankovci

Zambratija

Zamaski Dol

Zamask

Zajci

Zagorje

Zagore

Zabrežani

Vrvari

Vrsar

Vrnjak

Vrh

Vrečari

Vrbani

Vranje Selo

Vranja

Vranići kod Vižinade

Vranići kod Višnjana

Vržnaveri

Vozilići

Vodnjan

Vošteni

Vintijan

Vinkuran

Vinež

Vilanija

Vidulini

Vižintini

Vižinada

Višnjan

Viškovići

Veliki Vareški

Velići

Veli Turini

Veli Mlun

Veleniki

Velanov Brijeg

Vela Traba

Vejaki

Vardica

Valtura

Valkarin

Valica

Valentići

Valbonaša

Valbandon

Vadediji

Vabriga

Umag

Ugrini

Turčinovići

Tupljak

Trviž

Trombal

Triban

Trgetari

Trget

Topid

Tomišići

Tinjan

Tar

Tadini

Svetvinčenat

Svetonedeljski Breg

Sveti Petar u Šumi

Sveti Martin

Sveti Lovreč Labinski

Sveti Lovreč

Sveti Ivan

Sveti Donat

Sveti Bartul

Sveti Bartol

Sveta Nedelja

Sveta Marina

Sveta Marija na Krasu

Sveta Lucija

Sveta Katarina

Sutivanac

Sušići

Strmec

Stranići kod Nove Vasi

Strana

Stepčići

Starići

Stanica Roč

Stanišovi

Stancija Vodopija

Stancija Pataj

Srebrnjak

Srebrnići

Split

Sovinjsko Polje

Sovinjska Brda

Sovinjak

Sošići

Smoljanci

Smolići

Slum

Skvaranska

Skitača

Sinožići

Semić

Seljaci

Selina

Seget

Savudrija

Santalezi

Salambati

Salakovci

Rudani

Rovinjsko Selo

Rovinj

Rojnići

Rogovići

Rogočana

Ročko Polje

Roškići

Rošini

Roč

Ripenda Verbanci

Ripenda Kras

Ripenda Kosi

Rebići

Režanci

Ravni

Ra?a

Rapavel

Rapanji

Rakovci

Rakotule

Rakitje

Rakalj

Rajki

Rafaeli

Radovani

Radoši kod Žbandaja

Radmani

Radini

Radetići

Rabac

Račja Vas

Račice

Račički Brijeg

Rašpor

Raša

Putini

Pusti

Purgarija Čepić

Puntera

Pula

Pucići Dolenji

Pucići

Prodol

Prkačini

Pridraga

Prhati

Previž

Presika

Premantura

Prapoće

Pračana

Potpićan

Pore?

Poreč

Pomer

Polje Čepić

Podrebar

Podgaće

Plovanija

Plomin Luka

Plomin

Pje??ana Uvala

Pješčana Uvala

Pinezići

Pifari

Pićan

Piškovica

Petrovija

Petehi

Peruški

Peroj

Perini

Peresiji

Perci

Perčići

Peničići

Pengari

Pazin

Paz

Pavićini

Pamići

Paljuv

Paladini

Pajari

Pagubice

Oslići

Oskoruš

Orihi

Orič

Orešje

Orbanići

Orbani

Oprtalj

Okreti

Ohnići

Novigrad (Istarska)

Novigrad

Novaki Pazinski

Novaki Motovunski

Novaki

Nova Vas

Negnar

Nedešćina

Nardući

Mutvoran

Murine

Muntrilj

Muntić

Mugeba

Mužini

Mušalež

Mrgani

Motovun

Most-Raša

Montovani

Montižana

Monterol

Momjan

Modrušani

Milotski Breg

Milanezi

Mihelići

Mihatovići

Mičetići

Merišće

Melnica

Mekiši kod Vižinade

Mekiši kod Kaštelira

Medvidići

Medveje

Medulin (Banjole)

Medulin

Medaki

Matulini

Matohanci

Matijaši

Materada

Maružini

Martinci

Martinčići

Marići

Mareda

Marceljani

Marasi

Marčenegla

Marčana

Manjadvorci

Mandalenčići

Mali Vareški

Mali Mlun

Mala Huba

Mala Gorica

Makovci

Majkusi

Mačinići

Lupoglav

Lozari

Lovrinići

Lovrin

Lovrečica

Loborika

Li?njan

Livade

Lindarski Križ

Lindar

Ližnjan

Letajac

Letaj

Legovići

Lazarići

Lanišće

Lakovići

Laginji

Ladrovići

Ladići

Labinci

Labin

Lašići

Kvešti

Kurjavići

Kurili

Kunj

Kukurini

Kukci

Kujići

Kuberton

Kućibreg

Krunčići

Krušvari

Krti

Kr?ete

Krnica

Krničari

Krmed

Krkuž

Kringa

Križine

Križanci

Kresini

Krculi

Krbune

Krasica

Kras

Krapan

Kranjci

Krančići

Krajcar Brig

Kršuli

Kršikla

Kršete

Kršanci

Kršan

Kovači

Kotli

Kostanjica

Kosoriga

Kosinožići

Koromani

Koromačno

Korenići

Korelići

Kontešići

Kolumbera

Kočići

Kočevari

Kožljani

Kožljak

Košutići

Kmeti

Kloštar

Klimni

Klenovščak

Klarići

Kirmenjak

Kerestinec

Kavran

Katun

Katoro

Karojba

Karigador

Kapelica

Kanfanar

Kanegra

Kalinovica

Kaldir

Kaldanija

Kadumi

Kaštelir

Kaštel

Kašćerga

Juricani

Juričići

Jurići

Jurićev Kal

Jural

Juradi

Juršići

Jopi

Jelovice

Jehnići

Ježenj

Jasenovica

Jankovići

Jakovici

Jakomići

Jakići Gorinji

Jakačići

Jagnjić Dol

Jadruhi

Jadreški

Ivići

Ipši

Hum

Hreljići

Hrboki

Heraki

Heki

Guštini

Grubići

Grožnjan

Grimalda

Grgani

Grdoselo

Grandići

Gradinje

Gradina

Gračišće

Gržini

Gornja Nugla

Gora Glušići

Gondolići

Golubići

Gologorica

Gologorički Dol

Golaš

Gljuščići

Gedići

Garbina

Gamboci

Gambetići

Gali?ana

Galižana

Gajana

Funtana

Fuškulin

Frata

Foli

Flengi

Fiorini

Finida

Filipini

Filipi

Filipana

Fa?ana

Farini

Fabci

Fažana

Erkovčići

Eržišće

Dvori

Duga Luka

Dubravci

Draguzeti

Draguć

Dračevac

Domijanići

Dolenja Vas

Divšići

Diklići

Delići

Dekovići

Deklevi

Debeljuhi

Dane

Danci

Cvitani

Cunj

Cukrići

Crveni Vrh

Crklada

Cokuni

Cerovlje

Cerjani

Cerion

Cancini

Buzet

Butoniga

Butkovići

Buroli

Burići

Buje

Buići

Bubani

Bužinija

Brtonigla

Brovinje

Broskvari

Brnobići

Brkići

Brkač

Brig

Bričanci

Brič

Brgudac

Brgod

Brezje

Brestova

Brest pod Učkom

Brest

Breg

Brečevići

Brdo

Bratulići

Bratovići

Bralići

Brajkovići

Brčići

Borut

Bonaci

Boljunsko Polje

Boljun

Boljevići

Bokordići

Boškari

Blatna Vas

Blagdanići

Blaškovići

Bijele Zemlje

Bibići

Bibali

Bičići

Bestovje - Rakitje

Bestovje

Bertoši

Beram

Bencani

Benčići

Belavići

Belaj

Begi

Bečići

Bazgalji

Batlug

Barušići

Bartolići

Bartići

Barići

Baredine

Barbići

Barban

Barat

Banki

Banjole

Balići Ii

Balići

Bale

Baldaši

Bakši

Bajkini

Baderna

Babići

Bačva

Baškoti

Bašerinka

Bašanija

Đuba

Čuki

Črnica

Čiritež

Červari

Červar-porat

Červar (Poreč)

Červar

Čerišnjevica

Čepljani

Čepić

Čehići

Čambarelići

Čabrunići

Antonci

Anžići

Žužići

Žonti

Žnjidarići

Žminj

Žitarka

Žikovići

Ženodraga

Želiski

Žbandaj

Žagrići

Ćusi

Šušnjići

Šušnjevica

Štuti

Štrped

Štrmac

Štokovci

Štinjan

Štifanići

Šterna

Šorići

Šorgi

Škuljari

Škropeti

Škopljak

Šivati

Šišan

Šeraje

Šegotići

Šarići

Šajini

Šćulci