Virovitičko-podravska županija, Hrvatska, 45.6557985, 17.7932472

Zvonimirovo

Zvonimirovac

Zrinj Lukački

Zokov Gaj

Zdenci

Vukosavljevica

Vraneševci

Vojlovica

Voćin

Vladimirovac

Virovitica

Višnjica

Veliko Polje

Veliki Rastovac

Velika Črešnjevica

Vaška

Turnašica

Turanovac

Trnava Cabunska

Terezino Polje

Sveti Đurađ

Suhopolje

Suha Mlaka

Starogradački Marof

Staro Petrovo Polje

Starin

Stari Gradac

Stara Jošava

Špišić Bukovica

Sovjak

Sopje

Smude

Slavonske Bare

Slatinski Drenovac

Slatina

Sladojevci

Sladojevački Lug

Sekulinci

Sedlarica

Rušani

Rogovac

Rodin Potok

Rit

Rijenci

Rezovac

Rezovačke Krčevine

Rajino Polje

Radosavci

Pušina

Podravska Slatina

Požari

Pivnica Slavonska

Pitomača

Pitomača - Otrovanec

Pitomača

Pepelana

Paušinci

Pčelić

Otrovanec

Orešac

Orahovica

Okrugljača

Obradovci

Novo Petrovo Polje

Novo Kusonje

Novi Senkovac

Novi Gradac

Novi Antunovac

Nova Jošava

Nova Bukovica

Nova Šarovka

Noskovci

Noskovačka Dubrava

Naudovac

Miljevci

Milanovac

Mikleuš

Medinci

Markovo

Mali Rastovac

Mala Trapinska

Mala Črešnjevica

Magadinovac

Macute

Lukavac

Lukač

Lug Gradinski

Lozan

Lisičine

Lipovac

Levinovac

Kuzma

Kutovi

Krivaja Pustara

Križnica

Krasković

Krajna

Kozice

Korija

Kometnik-zubići

Kometnik-jorgići

Kokočak

Kladare

Katinka

Karlovac Feričanački

Kapinci

Kapela Dvor

Jugovo Polje

Josipovo

Jasenaš

Ivanbrijeg

Ilmin Dvor

Humljani

Hum Varoš

Gvozdanska

Grudnjak

Gradina

Grabrovnica

Grabić

Gornji Miholjac

Gornji Meljani

Gornje Viljevo

Gornje Predrijevo

Gornje Kusonje

Gornje Bazje

Golo Brdo

Golenić

Gaćište

Dvorska

Duzluk

Dugo Selo Lukačko

Duga Međa

Donji Meljani

Donje Predrijevo

Donje Kusonje

Donje Bazije

Donja Pištana

Donja Bukovica

Dolci

Dobrović

Dobrić

Dinjevac

Detkovac

Crnac

Crkvari

Cabuna

Bušetina

Bukvik

Bukovački Antunovac

Bukova

Budrovac Lukački

Budanica

Budakovac

Bušetina

Brezovljani Vojlovički

Brezik

Breštanovci

Borova

Borik

Bokane

Bjelkovac

Bistrica

Bijeljevina Orahovička

Balinci

Bakić

Bačevac

Đuričić

Čojlug

Četekovac

Čeralije

Čemernica

Čačinci

Čađavica

Čađavički Lug

Žubrica

Žlebina

Žiroslavje

Žabnjača

Šumeđe

Špišić Bukovica

Španat

Šaševo