Zagreba?ka ?upanija, Hrvatska, 45.8706612, 16.395491

Zvonik

Zvekovac

Zrinšćina

Zgurić Brdo

Zgališće

Zetkan

Zelina Breška

Zdihovo

Zdenci Brdovečki

Zdenci Brdovečki

Zaprešić

Zaprešić

Zaklepica

Zagreb-Sesvete

Zagreb

Zadrkovec

Zabrđe

Zablatje Posavsko

Vukovo Selo

Vukovo Brdo

Vukovje Zelinsko

Vukovina

Vukomerić

Vukomerić

Vukšin Šipak

Vučilčevo

Vrhovec

Vrhovčak

Vrečari

Vrbovo Posavsko

Vrbovečki Pavlovec

Vrbovec Samoborski

Vrbovec

Vrbovečki Pavlovec

Vratnik Samoborski

Vranov Dol

Volavje

Vlaškovec

Vlašić Brdo

Visoće

Vinkovec

Višnjevec Podvrški

Višći Vrh

Vezišće

Veliko Polje

Veliki Vrh

Veliki Lipovec

Veliki Brezovec

Velika Rakovica

Velika Ostrna

Velika Mlaka

Velika Kosnica

Velika Jazbina

Velika Jamnička

Velika Hrastilnica

Velika Gorica

Velika Gora

Velika Buna

Veli Turini

Veli Golji

Veleševec

Valetić

Vadina

Turopolje

Turkovčina

Tupčina

Tuheljske Toplice

Tučenik

Trstenik Puščanski

Trstenik Nartski

Trnje

Trebovec

Tržić

Topolovec Pisarovinski

Topolovec

Topolje

Toplice

Tomaševec

Tomaševci

Tisovac Žumberački

Tihočaj

Tedrovec

Tarno

Svinjarec

Svibje

Svetonedeljski Breg

Sveti Martin pod Okićem

Sveti Križ

Sveti Ivan Zelina

Sveta Nedjelja

Sveta Nedelja

Sveta Helena

Suhodol Zelinski

Suša

Stupnik

Stupnički Obrež

Stupnički Obrež

Stupe

Struga Nartska

Stružec Posavski

Strmec Bukevski

Strmec

Strmac Pribićki

Strezojevo

Stojdraga

Staro Čiće

Stari Grad Žumberački

Stari Glog

Stara Marča

Stara Kapela

Stankovo

Stančić

Srednjak

Srednja Velika

Srebrnjak

Sop Bukevski

Sop

Sobočani

Sobočani

Sošice

Snašići

Smerovišće

Slavetić

Slavagora

Slapnica

Slani Dol

Šiljakovina

Sesvete

Selsko Brdo

Šelovec

Selnica Ščitarjevska

Selnica Psarjevačka

Selnica Ščitarjevska

Selce Žumberačko

Ščitarjevo

Savski Marof

Savska Cesta

Savrščak

Sasi

Santalezi

Samoborski Otok

Samoborec

Samobor

Salnik

Salajci

Rugvica, Dugo Selo

Rugvica

Rude Pribićke

Rude

Ruča

Ružići

Rozga

Roženica

Ribnica

Repinec

Repišće

Redovje

Rečica Kriška

Rečica Kriška

Reštovo Žumberačko

Razljev

Rastoki

Rakovec

Rakov Potok

Rakitovec

Rakitje

Radulec

Radoišće

Radinovo Brdo

Radina Gorica

Pustike

Puhovo

Prvinci

Prudnice

Prozorje

Prosinec

Prodin Dol

Prkos Ivanićki

Prilipje

Prilesje

Prikraj

Prigorje Brdovečko

Pribić Crkveni

Pribić

Prhoć

Prevlaka

Pretoki

Preseka Oborovska

Preseka

Prerovec

Prepolno

Prekrižje Plešivičko

Predavec

Prečno

Prečec

Praščevac

Potočec

Posavski Bregi

Polonje Tomaševečko

Polonje

Pologi

Poljanski Lug

Poljanica Okićka

Poljanica Bistranska

Poljana Čička

Poljana Čička

Poljana

Pokupsko

Poklek

Pokasin

Pojatno

Pogančec

Podvrh

Podvornica

Podolec

Podlužan

Podjales

Podgrađe Podokićko

Podgorje Jamničko

Pluska

Pleso

Plešivica

Plavci

Pisarovina

Pirakovec

Petrovina Turopoljska

Petrovina

Petričko Selo

Petravec

Petkov Breg

Petina

Peskovec

Pesak

Pehardovac

Pećno

Pavučnjak

Pavučnjak

Pavlovčani

Pavlovčani

Paukovec

Paruževac

Paradiž

Otruševec

Otrčkovec

Otok Svibovski

Otok Nartski

Osunja

Osredek Žumberački

Orle

Orešje Okićko

Orešje

Oplaznik

Opatinec

Omamno

Okunščak

Okuje

Okešinec

Ogulinec

Obrezina

Obrež Zelinski

Oborovo Bistransko

Oborovo

Obedišće Ježevsko

Obedišće

Obed

Novoselec

Novo Selo Okićko

Novo Selo Žumberačko

Novo Selo

Novo Mjesto

Novo Čiče

Novo Brdo

Novo Čiče

Novakovec Bisaški

Novakovec Bisaški

Novaki Petrovinski

Novaki Oborovski

Novaki Nartski

Novaki Bistranski, Podgorska ulca, Zagreb

Novaki Bistranski

Novaki Ščitarjevski

Novaki

Nova Kapela

Noršić Selo

Nespeš

Negovec

Nedešćina

Naselje Stjepana Radića

Nart Savski

Mrzlo Polje Žumberačko

Mraclin

Mostari

Molvice

Mokrica Tomaševečka

Mlaka

Mirkopolje

Miladini

Mičevec

Merenje

Medven Draga

Medsave

Martinski

Martinska Ves

Markušići

Markuševec Turopoljski

Markoci

Marinovec Zelinski

Marija Magdalena

Marija Gorica

Marija Bistrica

Marenić

Manja Vas

Malunje

Mali Turini

Mali Lipovec

Mali Golji

Mali Brezovec

Mala Rakovica

Mala Ostrna

Mala Kosnica

Mala Jazbina

Mala Hrastilnica

Mala Gorica

Mala Buna

Majur

Majkovec

Mački

Lupoglav

Lukovo

Lukinić Brdo

Lukavec Sutlanski

Lukavec

Lukarišće

Lukarišće

Luka

Lugarski Breg

Lug Samoborski

Lubena

Lučko

Lučelnica

Lužnica

Lovrečka Velika

Lovrečka Varoš

Lonjica

Lokošin Dol

Lipovec Lonjski

Lipnica

Lijevo Sredičko

Lijevi Dubrovčak

Lijevi Degoj

Lijevi Štefanki

Leprovica

Lepšić

Lekneno

Ledina

Lazina Čička

Lazi Turopoljski

Laktec

Ladina

Kusanovec

Kurpezova Gorica

Kupljenovo

Kupinec

Kupeć Dol

Kupčina Žumberačka

Kunđevac

Kučer

Kuče

Kučari

Krupače

Krušljevec

Krkač

Križevčec

Križci

Križ

Krečaves

Kravarsko

Krašić

Kraljev Vrh

Krajska Ves

Kraj Gornji

Kraj Drage

Kraj Donji

Krašić

Kozlikovo

Kozjača

Kozjača

Kozinščak

Kotari

Kostel Pribićki

Kostanjevec Podvrški

Kostanjevac

Kostanj

Koritna

Kordići Žumberački

Kopčevec

Konjarić Vrh

Konak

Konšćica

Konščani

Komin

Kolenica

Kobilić

Kloštar Ivanić

Klokočevec Samoborski

Kloštar Ivanić

Ključić Brdo

Ključ Brdovečki

Klinča Sela

Klinča Sela

Klake

Kladje

Kladešćica

Kerestinec

Keleminovec

Karlovac

Kamenica

Kalje

Kalinovica

Kalinje

Kabal

Jurkovo Selo

Jurjevčani

Jurazini

Johovec

Jezernice

Jezerine

Jerebić

Ježevo

Javorje

Javorek

Javor

Jastrebarsko

Jaska

Jarušje

Jamnica Pisarovinska

Jalševec Nartski

Jalševec Breški

Jakovlje

Jagodno

Jagnjić Dol

Jablanovec

Izimje

Ivanić Grad

Ivanić Grad

Ivanec Bistranski, Zaprešić, Hrvatska

Ivanec Bistranski

Ivančići

Ivančani

Igrišće

Igrišće

Hutin

Hudovo

Hruškovica

Hruškovec

Hruševec Puščanski

Hruševec Kupljenski

Hrušćica

Hrnjanec

Hrebinec

Hrebine

Hrastje Plešivičko

Hrastje

Hrastina Samoborska

Hrastina

Hrašča

Hrženik

Hotnja

Horvati

Hartje

Harmica

Haganj

Habjanovac

Gustelnica

Gudci

Guci Draganićki

Grič

Gregurić Breg

Greda Breška

Greda

Grdanjci

Gradna

Gradići

Gradec Pokupski

Gradec

Gradečki Pavlovec

Gračec

Grabrić

Graberje Ivanićko

Graberec

Graberščak

Grabarak

Gračec

Gračac Slavetićki

Gostović

Gornji Vukšinac

Gornji Vinkovec

Gornji Tkalec

Gornji Stupnik, Stupnik

Gornji Stupnik

Gornji Prnjarovec

Gornji Oštrc

Gornji Marinkovac

Gornji Laduč

Gornji Laduč

Gornji Hruševec

Gornji Desinec

Gornje Psarjevo

Gornje Prekrižje

Gornje Podotočje

Gornje Orešje

Gornje Dvorišće

Gornjaki

Gornja Zdenčina

Gornja Velika

Gornja Vas

Gornja Topličica

Gornja Reka

Gornja Purgarija

Gornja Pušča

Gornja Obreška

Gornja Lomnica

Gornja Kupčina

Gornja Greda

Gornja Drenova

Gornja Bistra

Gorica Svetojanska

Gorica Jamnička

Goričica

Goričanec

Gonjeva

Golubići

Goljak

Goli Vrh

Glušinja

Gladovec Pokupski

Gladovec Kravarski

Galgovo

Gaj

Fuka

Frančići

Filipovići

Festinec

Farkaševec Samoborski

Farkaševac

Falaščak

Đivan

Dvorišće

Dvoranci

Dulepska

Dugo Selo

Dubravski Markovac

Dubravica

Dubrava Samoborska

Dubrava Puščanska

Dubrava

Dubranec

Dubovec Bisaški

Dropčevec

Drnek

Drežnik Podokićki

Drenje Brdovečko

Drenje Brdovečko

Drenje Ščitarjevsko

Drežnik Podokićki

Dragovanščak

Dragonoš

Dragošička

Draganje Selo

Draga Svetojanska

Drašći Vrh

Donji Vukšinac

Donji Tkalec

Donji Stupnik

Donji Šarampov

Donji Prnjarovec

Donji Oštrc

Donji Markovac

Donji Marinkovac

Donji Laduč

Donji Hruševec

Donji Desinec

Donji Čemehovec

Donji Šarampov

Donje Psarjevo

Donje Prekrižje

Donje Podotočje

Donje Orešje

Donje Dvorišće

Donja Zelina

Donja Zdenčina

Donja Velika

Donja Topličica

Donja Reka

Donja Purgarija

Donja Pušča

Donja Obreška

Donja Lomnica

Donja Kupčina

Donja Greda

Donja Drenova

Donja Bistra

Domaslovec

Domagović

Dolec Podokićki

Dolanjski Jarak

Dol

Dijaneš

Derežani

Deanovec

D. Zdenčina

Cvetnić Brdo

Cvetković Brdo

Cvetković

Curkovec

Cugovec

Črnkovec

Črnec Rugvički

Crna Mlaka

Cerovski Vrh

Cernik

Cerje Samoborsko

Cerje Pokupsko

Cerje

Cerik

Cere

Celine Samoborske

Celine Goričke

Celine

Caginec

Buzadovac

Buševec

Bunjani

Bunjak

Bukovje Podvrško

Bukovje Bistransko

Bukovica Prekriška

Bukovec Zelinski

Bukovčak

Bukovac Svetojanski

Bukovčak

Bukevje

Budinjak

Buševec

Brlenić

Brezovec Zelinski

Brezovac Žumberački

Breznik Plešivički

Brezje

Brezine

Brezarić

Brezari

Brezani

Bregovljana

Breganica

Bregana Pisarovinska

Bregana

Breg Mokrički

Brebrovac

Brdovec

Brckovljani

Bratina

Bratelji

Braslovje

Brčevec

Božjakovina

Bosna

Bolč

Bolč

Bobovica

Bobovec Rozganski

Božjakovina

Blaževdol

Blaškovec

Biškupec Zelinski

Bijela Gorica

Biškupec Zelinski

Beter

Bestovje

Berislavec

Beloslavec

Belčići

Begovo Brdo Žumberačko

Beder

Bedenica

Bešlinec

Barbarići Kravarski

Bapča

Banovo

Banje Selo

Baničevec

Bađinec

Auguštanovec

Čunkova Draga

Čučići

Črnkovec

Črnilovec

Črnec Rugvički

Črnec Dugoselski

Čret Posavski

Črečan

Čista Mlaka

Čemernica Lonjska

Čeglje

Čakanec

Čabdin

Andrilovec

Županići

Žunci

Žumberak

Žukovec

Žlebec Puščanski

Žlebec Gorički

Žitomir

Žitkovčica

Žitarka

Željezno Žumberačko

Žejinci

Žamarija

Žabnjak

Žabnica

Šurdovec

Šumečani

Šumber

Šulinec

Šušnjari

Štrmac

Štakorovec

Špigelski Breg

Širinec

Šipački Breg

Šimraki

Šiljakovina

Šibice

Šestak Brdo

Šenkovec

Šemovec Breški

Šelovec

Šalovec

Ščitarjevo

Šćitarjevo

Ščapovec